BOA vs politieagent: unieke rollen en verantwoordelijkheden

Een Buitengewoon Opsporingsambtenaar, afgekort BOA, heeft een specifiek takenpakket dat verschilt van dat van een politieagent. BOA’s houden zich bezig met lokale ordehandhaving en focussen zich op specifieke regelgeving binnen een gemeente. Ze zijn bevoegd om boetes uit te schrijven en kunnen soms beperkte politietaken uitvoeren. Hun rol is vaak gericht op preventie en het aanspreken van burgers op ongewenst gedrag. Zo dragen BOA’s bij aan het handhaven van de openbare ruimte en leefbaarheid. Met een groeiende behoefte aan lokale handhaving zie je steeds meer BOA vacatures die vragen om mensen met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en goede communicatieve vaardigheden. Ze werken nauw samen met de politie maar blijven binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden.

De rol van de politieagent

Politieagenten mogen optreden bij zware criminaliteit, hebben de bevoegdheid om arrestaties te verrichten en kunnen ingrijpen bij ernstige verstoringen van de openbare orde. De politie is landelijk georganiseerd en heeft daardoor ook een grotere verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het hele land. Hun opleiding is intensiever en duurt langer dan die van een BOA. Politieagenten moeten vaak snelle beslissingen nemen in stressvolle situaties. Ze werken met BOA’s samen als het gaat om de veiligheid en handhaving in de buurt. Voor jongeren die interesse hebben in een carrière die zich richt op het handhaven van de wet en het bieden van hulp waar nodig, biedt werken bij handhaving een uitdagende werkomgeving met diverse mogelijkheden.

De taken van een BOA

Een BOA kan bijvoorbeeld ingezet worden in buurtpreventie, milieuhandhaving of als toezichthouder in het openbaar vervoer. Ze hebben de bevoegdheid om identiteiten te controleren en mogen boetes uitschrijven voor kleine vergrijpen. Hun aanwezigheid in wijken en op straat draagt bij aan een veilig gevoel bij de burgers. BOA’s krijgen een opleiding die hen voorbereidt op hun specifieke taken en leren hoe ze moeten handelen in conflict- of gevaarsituaties. Ze hebben niet dezelfde uitrusting als politieagenten en richten zich meer op het voorkomen van problemen dan op reactieve handhaving. In hun werkgebied zijn ze vaak het eerste aanspreekpunt voor burgers die te maken hebben met overlast of kleine criminaliteit.